Kính điện thông minh

Kính điện thông minh là sự kết hợp giữa cửa hoặc vách kính với phim thông minh giúp thay đổi trạng thái đục trong bằng cách điều khiển dòng điện.

Kính điện thông minh

Kính thông minh

Kính điện thông minh sử dụng công nghệ PDLC cho...
Chi tiết